Actueel

Hier vindt u actuele thema's op het gebied van gemeentewerk.

Onderzoek 'Singles in de gemeente' gestart

Deze week is het onderzoek 'Singles in de gemeente' gestart. Voor dit onderzoek van De Vluchtheuvel in samenwerking met het Adviesplein zijn in totaal 32 gemeenten benaderd.

Lees meer

Deel vermoedens van kindermishandeling

Tussen vermoeden dat een kind mishandeld wordt en daar werk van maken, ligt voor veel mensen een hoge drempel. Een nieuwe overheidscampagne moet er voor zorgen dat mensen hun vermoedens gaan delen.

Lees meer

Diakendag: terugblik

Het diakenambt: een onderschatte roeping? Rondom dit thema organiseerden de deputaatschappen DMZ en BN een landelijke diakendag, gericht op de praktijk van het diakenambt.

Lees meer

Jongeren en catechese

De catechese is een van de meest wezenlijke taken die een kerk ten opzichte van haar jongeren heeft. De CGO en de Jeugdbond bieden daarom een toerustingscursus voor catecheten aan.

Lees meer

Autisme bij ambtsdragers

Ongeveer een procent van de Nederlanders heeft een vorm van autisme. Net als bij iedereen kunnen ook ambtsdragers of andere werkers in de kerk autisme hebben - en hun problematiek kan op allerlei manieren gevolgen hebben voor de uitoefening van hun ambt of bediening. 

Lees meer

Belijdeniscatechisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Het kort begrip in dertien eenvoudige lessen. Met eenvoudige vragen en suggestie voor bijbelverhaal.

Lees meer

Corona-crisis

Verbinding houden met jongeren in het dagelijks leven, dat kan voor ons best een uitdaging zijn.

Lees meer