14 December 2021

Bezoek op afstand

Thema: mensen met een beperking

Een kleiner dan állerkleinst, onzichtbaar en ongrijpbaar virus vliegt de wereld over. Maar er vliegt nóg iets over de wereld dat net zo ongrijpbaar is: beeld en geluid.

9 December 2021

Oproep

Thema: persoonlijk

Ik ben altijd al een denker geweest. Afgelopen tijd maakte mijn hoofd echter overuren. Corona heeft al aardig wat gedachten voortgebracht. En dan niet eens de ziekte op zich, maar wel wat het met de mensheid doet. Afgelopen tijd kwam er wat irritatie en toch ook wel verdriet bij kijken: ik was klaar met alle ‘discussies’. Mijn hoofd crashte. Het was de tijd dat het mogelijke 2G-beleid in het nieuws kwam, de tijd waarin het aantal coronabesmettingen een ongekende hoogte bereikte en de tijd waarin het RD gevuld werd met pagina’s rouwranden. Waren het de genoemde dingen dan die me opwonden? Nee. Natuurlijk dacht ik daarover na, want al die moeilijke dingen hebben ons zeker wat te zeggen en daarin probeer ook ik een weg te vinden. Iets wat zeker niet altijd een makkelijke opgave is en waarin ik net zoals alle mensen steeds opnieuw bezig ben om mijn positie te vinden. En dat in een samenleving waarin allerlei emoties over ons heen tuimelen en onzekerheid heerst.

2 December 2021

Hallo, contact!

Thema: opvoeding

“He, broer, kom gauw boven kijken! Ik heb een gigantisch ruimteschip van lego gemaakt, dat moet je echt zien. Weet jij hoe ik verlichting erop kan maken?” “Echt? Wauw! Ik kom eraan. Neem gelijk even de bak met lego mee die we hiervoor nodig hebben.” Broerlief gooit nog gauw zijn jas en schoenen in de richting van de kapstok en rent naar boven.

19 November 2021

Lezen

Thema: opvoeding

Het lijkt zo simpel: er zijn letters; letters vormen woorden en woorden rijgen zinnen.Zinnen weven een verhaal. Een verhaal dat spannend, informatief, leuk, saai of nietszeggend is. Opgegroeid met lezende grootouders en een vader die op zijn zeer hoge leeftijd nog steeds met zijn neus in één van zijn honderden (theologische) boeken zit, lijkt lezen in de genen te huizen. Iets wat gewoon bij het leven hoort.

16 November 2021

Ons kostbaarste bezit!

Thema: jongerenpastoraat

De Bijbel is ons kostbaarste bezit. Wat een wonder dat aan ons de woorden Gods zijn toevertrouwd, zoals Paulus dat uitdrukt in Romeinen 3. Leven in de lichtkring van Gods openbaring tot zaligheid maakt een groot onderscheid waar van nature geen onderscheid is. Zó groot dat Paulus de heidense man van een christelijke vrouw in 1 Korinthe 7 ‘geheiligd’ noemt. Haar kinderen, met wie ze in de opvoeding over de zaken van de Heere spreekt, heten ‘heilig’. Ze zijn apart gezet. Hun leven heeft een andere bestemming gekregen. De mest die aan de wortel van hun levensboom wordt gelegd, vraagt om vrucht.

9 November 2021

Oordelen

Thema: pastoraat

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.’