15 April 2020

Dogmatiek

Thema: pastoraat

Begin maart was ik samen met een evangelische spreker te gast bij de kring van de studerenden van de Gereformeerde Gemeenten in Ede - het coronavirus was nog een buitenlandse aangelegenheid en van een pandemie was nog geen sprake. Ergens halverwege de discussie vroeg ik de aanwezigen wie van hen er oprecht van dogmatiek hield. Frappant was dat behalve mijn eigen hand - ik dacht: ik geef het goede voorbeeld - alleen die van de mentoren van de kring omhoog gingen. De studenten hielden wijselijk de armen over elkaar. Eerlijkheidshalve; zo keken ze er ook bij.

2 April 2020

Wil je een knuffel?

Thema: persoonlijk

De coronacrisis. Een virus wat zich verspreidt van China tot Amerika. Waar iedereen in zijn dagelijks leven mee geconfronteerd wordt, van jong tot oud. Waar niemand omheen kan. Het besef van deze realiteit dringt tot steeds meer mensen door. Eerst was het 'een virus ergens in China', inmiddels is het een virus in jouw huis of in dat van iemand om de hoek. Met ingrijpende gevolgen. Natuurlijk voor het werk, voor kinderen, voor ouders die ineens allerlei creatieve oplossingen moeten bedenken. Maar ook voor ons gevoel.

26 March 2020

Uit bed

Thema: pleegzorg

De kinderen liggen op bed. Het is stil boven. Ik pak nog wat werk om te gaan doen.

19 March 2020

Herderszorg

Thema: pastoraat

Het is Christus Zelf, Die het herdersambt op de schouders van Petrus legt. Na een drievoudige verloochening is hij door Christus met een drievoudige roeping geroepen om de lammeren en schapen te hoeden en te weiden (Johannes 21). Christus spreekt over Mijn lammeren en Mijn schapen. De kudde is eigendom van de overste Herder (1 Petrus 5:4). De herders staan in dienst van de goede en overste Herder. Christus Zelf roept herders tot het herdersambt (predikant en ouderling). Als de goede Herder - de 'Pastor bonus' - geeft Hij het voorbeeld van pastoraat. Pastoraat zou je kunnen vertalen als 'herderlijke zorg'. Ieder die tot pastoraat geroepen wordt, mag in de sporen van de goede Herder gaan.

12 March 2020

Smartphone

Thema: autisme

Welkom bij onze vierde en tevens onze laatste blog over Tom.

5 March 2020

Loslaten

Thema: persoonlijk

Platliggend op een ziekenhuisbed in een eenpersoonskamertje vol toeters en bellen. Gisteren nog zelf het ziekenhuis ingelopen en nu haast niet meer mogen bewegen. Niet zelf naar de wc, niet zelf kunnen eten, niet zelf kunnen drinken... Afhankelijk van de zorg van anderen. Alleen met je eigen gedachten.