Thema: pastoraat

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.’

Hoe vaak gaat je vinger de kant van de ander op? ‘Die deed laatst…’ of ‘Ik kwam die tegen, nooit gedacht dat hij…’ of ‘Als je de Heere kent, kun je toch niet…’ Soms wordt er nog aan toegevoegd: ‘Ja, ik realiseer me dat er dan ook vier vingers naar mezelf wijzen.’ Een oordeel is snel uitgesproken, soms keurig verpakt in een schuldbewuste houding. Maar het is gezegd en de ander is veroordeeld.

‘Oordeelt, opdat gij geoordeeld wordt.’

Is dat wat je je realiseert? Als je een ander oordeelt, vraag je zelf om je eigen oordeel. Juist de maatstaf en het criterium die je naast de ander legt, zal ook naast jouw gelegd worden (Mattheüs 7:2). ‘Ja maar, wat die ander doet, dat kan toch echt niet?’ Maar wat jij doet, kan dat wel?

Het is deze les die de Heere Jezus de farizeeën leert in Johannes 8. Een vrouw wordt bij de Heere Jezus gebracht, betrapt op overspel. Het valt niet te ontkennen. Deze vrouw is in een grote zonde gevallen. Het oordeel moet dan ook klaarliggen. De strik is gespannen. Als Jezus haar vrijspreekt, verbreekt Hij de wet. Als Jezus haar veroordeeld, is Hij onbarmhartig. Maar wat doet Jezus? In deze duidelijk zaak onthoudt Hij Zich van een oordeel. Bukkend schrijft Hij in het zand.

Ineens klinkt het, terwijl Hij Zich opricht: ‘Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.’

Bukkend schrijft Hij verder in het zand. Wie oordeelt, oordeelt ook over zichzelf. Zelfs als de zonde van de ander helder en duidelijk is, moet je zelf zonder zonde zijn om te kunnen oordelen. Pas nu dringt het tot de farizeeën door. Ze druipen af. Eén voor één…

Wat zegt de Zondeloze? Neemt Hij de eerste steen? Als al haar veroordelers weg zijn, dan spreekt Jezus ook geen oordeel uit. Of toch wel? Het oordeel van de liefde. ‘Ga heen en zondig niet meer.’

Laten we – juist ook in deze moeilijke tijd – niet tegenover maar naast elkaar staan ons samen onderwerpend aan het oordeel van de Rechter. Dan hoeven we elkaar niet te veroordelen, alleen op Hem te wijzen. Hij zegt het nog steeds: ‘Ga heen en zondig niet meer.

Henri Keurhorst