Lees een christelijk boek over 'vrouw zijn' en je ziet vaak dat het zich vooral richt op de rol van de vrouw in het huwelijk en in haar gezin. Nu is het heel belangrijk dat vrouwen hierin worden toegerust, zeker in deze tijd. Maar voor single vrouwen is het soms ook frustrerend. Want 'vrouw zijn' beperkt zich niet alleen tot die terreinen. Ook daarvan vind je in de Bijbel voorbeelden.

Vrouwen in de Bijbel

In de Bijbel komt een lange rij vrouwen langs. Ze hebben verschillende karakters, leeftijden en omstandigheden. Ze worden kleurrijk getekend: Eva, de vrouw van Adam en de eerste moeder; Sara, die tot in haar ouderdom onvruchtbaar was en uiteindelijk toch een zoon kreeg; Lea, die door haar man werd afgewezen maar hem wel veel kinderen baarde; Debora, van wie we niets weten over haar persoonlijke omstandigheden, maar die een geestelijke moeder was voor haar volk; Martha en Maria, die samen met hun broer een huishouden hadden; Maria Magdalena, de vrouw die eerst bezet werd door demonen, maar later als een van de eersten haar opgestane Meester ontmoette. Dorkas, die de arme vrouwen in haar gemeente van kleding voorzag. Al deze vrouwen waren voluit vrouw en ze dienden God. Getrouwd of ongetrouwd, moeder of niet.

Het verlangen van vrouwen

Je leest in de Bijbel ook over de strijd en de vragen die vrouwen kennen. Een aantal van hen worstelen met hun vruchtbaarheid en het moederschap; sommigen met de relatie met hun man. Je ziet dat de vragen van vrouwen toen niet zoveel verschillen van de vragen van vrouwen nu. Allemaal verlangen we naar liefdevolle relaties, naar gezien en gekend worden, naar levensvervulling; en - als het goed is, naar een leven voor God. Allemaal kennen we ook de pijn van onvervulde verlangens en van dingen die zo anders lopen dan we hadden gewild of gedacht - zowel in het huwelijk als daar buiten.

Ongehuwde vrouwen

In de Bijbel kom je niet veel alleenstaande vrouwen tegen. In die tijd was het niet gebruikelijk dat een vrouw ongetrouwd was. Economisch gezien was dat ook niet praktisch. Toch lees je in het Oude en Nieuwe Testament wel over vrouwen die waarschijnlijk niet (of niet meer?) getrouwd waren. En wat opvalt, is dat zij een duidelijke opdracht hadden als vrouw. Van de richteres Deborah staat niet vermeld of ze een man had. Wel staat er dat ze een moeder was voor haar volk. In het Nieuwe Testament komen we Martha en Maria tegen, die samen met hun broer Lazarus wonen. Ook hier wordt niet gesproken over echtgenoten. Deze zussen - en broer - hebben een grote rol gespeeld in het leven van de Heere Jezus. Hun huis was voor Hem een thuis.

De opdracht voor vrouwen

De Bijbel laat duidelijk zien dat het de eerste opdracht voor een vrouw is om Hem te dienen. Een gehuwde vrouw in haar huwelijk, een moeder in haar gezin en een ongehuwde vrouw in de taak en onder de mensen die God haar geeft. Iemand die daar duidelijk oog voor had, was de schrijfster en zendelinge Elisabeth Elliot (1926-2015). In haar boeken geeft ze goede en bijbelse richtlijnen mee aan vrouwen. Ze laat zien dat de scheppingsopdracht om als vrouw 'een hulp tegenover' te zijn, weliswaar in de eerste plaats voor het huwelijk geldt, maar zeker niet alleen daar. Als ongehuwde vrouw kun je, met de typisch vrouwelijke eigenschappen die God je heeft gegeven, veel betekenen voor anderen. Als eigenschappen noemt ze onder andere zachtmoedigheid, inlevingsvermogen, het jezelf geven aan anderen, en ook het kennen van je plek. Dat dit niet betekent dat je een saai of teruggetrokken leven leidt, bewijst haar eigen leven wel. Ze was een ondernemende vrouw die veel heeft meegemaakt. Drie keer is ze getrouwd geweest, twee keer werd ze weduwe. In totaal was ze toch meer dan veertig jaar van haar leven alleen. Haar eerste man, de bekende zendeling Jim Elliot, werd in 1956 samen met nog vier andere zendelingen door indianen van de Auca stam vermoord. Toch ging Elisabeth enkele jaren later, samen met haar dochtertje van drie, terug naar Ecuador. Ze voelde de roeping om deze mensen het Evangelie te brengen… In al haar levensomstandigheden zag ze telkens duidelijk dat ze een opdracht had. Vrouwen van nu - getrouwd of ongetrouwd - kunnen veel van haar leren.

In haar boek 'Let me be a woman' schrijft ze:

"Het leven als alleenstaande zou slechts een onderdeel van je levensreis kunnen zijn, maar zelfs een stukje is een geschenk, een gave. God zou het kunnen vervangen met een andere gave, maar de ontvanger accepteert Zijn gaven met dankzegging. Dit geschenk voor deze dag. Het leven van het geloof wordt per dag geleefd, en is er om geleefd te worden - niet om steeds maar vooruit te kijken alsof het leven om de volgende hoek zou zijn. Het is vandaag de dag, waarvoor wij verantwoordelijk zijn. God heeft de dag van morgen in Zijn hand."

Dit vertrouwen en dit gevoel van verantwoordelijkheid is bijbels. Het is niet altijd makkelijk – dat was het voor haar ook niet. Maar het is voor ieder van ons de juiste manier om door het leven te gaan.

Tekst: Gertrude de Regt - Adviesplein gemeente en gezin